Amsterdam 2021

Zoals al eerdergenoemd is TOG in 2021 honderd jaar oud! Dat vinden wij een goede rede om groots uit te pakken: wij zijn voornemens om van 6 tot en met 12 juni 2021 een Internationaal Schaakkampioenschap in Amsterdam te organiseren.

ICCD is de afkorting van Internationaal Chess Committee of the Deaf. Het ICCD is het internationale orgaan dat de nationale federaties van dove schakers verenigt op het gebied van het ‘dovenschaken’. TOG is er trots op dat zowel het ICCD als de KNDSB (de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond) ons toestemming hebben gegeven het ICCD Schaakevenementen voor doven in 2021 te organiseren. Medio 2020 krijgen de door ICCD erkende individuele schakers en schaakclubs uit de hele Europa hiervoor een uitnodiging van TOG.

Binnenkort volgt er meer informatie in het Nederlands, het Engels, de Nederlandse Gebarentaal en in International Sign.